Table of Contents

clownessor

De clownessor is een versmelting van twee (op zich nobele) beroepen: clown en professor.

Het is nog niet zo lang geleden dat er wetenschap bedreven werd op de universiteiten. Toen was de professor als clown ondenkbaar, en de clown als professor evenzeer. Echter, nu onze universiteiten in een vrije val zijn geraakt, is de professor regelmatig als politiek activist op TV te bewonderen. En daarmee ook vaak als clown. Hieronder enkele spraakmakende voorbeelden van clownessors:

Remco Breuker

Volgens de website van de Universiteit van Leiden is Remco Breuker toch echt professor "Koreaanse Studies". Echter, wij kennen Breuker vooral als vertegenwoordiger van absurde opinies. Zo publiceerde hij in NRC_Handelsblad een ludiek artikel: "Het Noord-Korea van Kim Jong-il is kapitalistisch".

Volgens Breuker is het een feit dat Noord-Korea kapitalistisch is. Hij motiveert dat als volgt:

Elke Noord-Koreaan verhandelt zelfverbouwde groente, smokkelt of handelt... Ondertussen bepaalt de markt weer hoeveel een kilo rijst kost en hoeveel een USB-stick met de nieuwste Zuid-Koreaanse tv-series opbrengt. Grijze markten domineren het dagelijks leven. Topbureaucraten verdienen goed aan internationale handel en smokkel. De grens met China is extreem poreus voor goederen en drugs.

Dus volgens de professor is kapitalisme niets anders dan handel, smokkel en zelfverbouwde groente.

Eenieder die de brugklas met goed gevolg doorlopen heeft, weet echter dat kapitalisme een politiek-economisch systeem is, gebaseerd op het bezit van het productiemiddel kapitaal. Privé-bezit en rechtszekerheid van eigendomsrechten zijn de twee pijlers waarop kapitalisme kan bloeien. Immers, zonder private eigendomsrechten zullen burgers zich niet de moeite getroosten om kapitaal op te bouwen.

Iedereen weet ook dat in het totalitaire Noord-Korea de eigendomsrechten niet gewaarborgd zijn. En dat Noord-Korea dus niet kapitalistisch is.

nietszeggend

Het ludieke van clownessor Breuker blijkt ook uit het oprekken van het begrip kapitalisme tot nietszeggendheid. Immers, als handel, smokkel en zelfverbouwde groenten voldoende zijn om een land kapitalistisch te noemen, dan zijn alle landen kapitalistisch, en zijn ze dat ook altijd geweest.

De clownessor maakt dus van kapitalisme een nietszeggend begrip. Zijn betoog wordt daarmee ook nietszeggend. Zo geraffineerd is de humor van Breuker.

Wim de Bie

Wim de Bie was de talentloze helft van het roemruchtige duo Koot & Bie . Van wetenschappelijke pretenties kunnen we hem niet beschuldigen. Toch zorgde de Katholieke Universiteit van Tilburg voor een komische noot door De Bie als gasthoogleraar te benoemen.